مـــانـــا
مرکز آنلاین نشر الکترونیک
مرکز آنلاین نشر الکترونیک
خانه

مرکز نشر الکترونیک

اهمیت تبدیل پایان نامه به کتاب

داشتن کتاب (تالیف و ترجمه) دارای ۲۲ نمره در مصاحبه دکتری در هر رشته ای است. این در حالیست که ارزش هر مقاله ISI حداکثر دارای ۷ امتیاز و ارزش هر مقاله علمی – پژوهشی حداکثر ۵ نمره و هر مقاله علمی – ترویجی دارای ۲ امتیاز می باشد.

 

   بسیاری از دانشجویان کارشناسی ارشد نمی دانند که با هزینه های بسیار کم می توانند پایان نامه خود را به کتاب تبدیل کنند. از آنجایی که یک کتاب علمی که برگرفته از پایان نامه باشد، در مصاحبه دکترا و آزمون های استخدامی، پوئن مثبت محسوب می شود، لذا به همه ی عزیزانی که پایان نامه خود را در دست دارند توصیه می شود آن را به کتاب تبدیل کنند.

 

تبدیل پایان نامه به کتاب هزینه ای بسیار کم امکانپذیر است. کسانی که استخدام هستند یا برای مصاحبه، قصد چنین کاری را دارند، لازم نیست که کتاب خود را در تیراژ بالا مثلاًً بالای ۱۰۰۰ جلد چاپ کنند. آنها می توانند کتاب خود را در تیراژهای کم مثلاً ۳۰ یا ۶۰ جلد چاپ کنند و البته در کتاب چاپ شده آنها تیراژ کتاب 2۰۰ جلد نوشته می شود و چیزی از اعتبار کتاب نمی کاهد.  همچنین کتاب با اخذ مجوز چاپ از وزارت ارشاد و اخذ شابک ISBN از اداره شابک و نیز اخذ فیپا از کتابخانه ملی، در وزارت ارشاد و کتابخانه ملی ثبت و اعلام وصول می شود و دارای همه ی امتیازات لازم جهات ارائه در رزومه های تحصیلات تکمیلی و یا رزومه های اخذ دانشیاری، شغلی و ارتقای تحصیلی معلمان و مربیان خواهد بود . 

 

شما در هر زمینه ای که فعالیت دارید، شاغلید، هنرمندید، استادید، دانشجو هستید و … چاپ کتاب برای شما به منزله ی اعتبار علمی می باشد. شما با چاپ کتاب در زمینه فعالیت خود می توانید وجهه ای کاملاً متفاوت با قبل پیدا کرده و در زمینه فعالیت خود فرد موفق تری باشید و با چاپ مطالب و کتاب خود، به عرضه و نمایش غنای علمی تان بیافزائید و قدمی موثر در راه ارتقا دانش کشورمان بردارید. تلاش مرکز آنلاین نشر الکترونیک بر این است که با کمترین هزینه، بهترین کیفیت و بیشترین خدمات در خدمت شما عزیزان باشیم .

 

 

نحوه محاسبه امتیازها ...

نحوه محاسبه امتیاز پژوهشی پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون دکتری حداکثر۴۰ امتیاز ( با نرمال سازی در ردیف ها و جمع کل) برابر مصوبات هیات ممیزه دانشگاه و مطابق آیین نامه ارتقاء اعضا هیات علمی در نظر گرفته شود به شکلی که :

نوع فعالیتحداکثر امتیازامتیازهای موردی پیشنهادینحوه ارزیابی
مقالات ISI۲۵هر مورد حداکثر تا ۷ امتیاز (براساس IF می تواند افزایش یابد.)امتیاز داوطلب مطابق با آیین نامه ی ارتقاء
مقالات علمی – پژوهشی۱۵

پژوهشی انگلیسی: حداکثر ۶ امتیاز

پژوهشی فارسی: حداکثر ۵ امتیاز

امتیاز داوطلب مطابق با آیین نامه ی ارتقاء
مقالات علمی – ترویجی۵ترویجی:  ۲  امتیازدانشجویی:  ۰/۵ امتیازامتیاز داوطلب مطابق با آیین نامه ی ارتقاء
کنفرانسهای معتبر۵امتیاز بین المللی خارجی: ۲  امتیاز بین المللی داخلی: ۱/۵ امتیازهمایشها، پنجمین همایش به بالا:۰/۵ امتیازامتیاز داوطلب مطابق با آیین نامه ی ارتقاء
سوابق پژوهشی (طرحهای ملی، تحقیقاتی و…)۱۰

هر طرح تا سقف ۴ امتیاز، همکار: ۱ امتیاز

در صورت استخراج مقاله از طرح، امتیاز تعلق خواهد گرفت.

با نظر اعضاء کمیته ی مصاحبه کننده

کسب رتبه در جشنواره ها و مقام

در مسابقات علمی معتبر

۱۵با نظر اعضاء کمیته ی مصاحبه کننده
گواهی ثبت اختراع۱۰هر مورد تا سقف ۵ امتیازمرتبط با رشته (امتیاز داوطلب به تناسب تعداد افراد)
تألیف یا ترجمه کتاب۱۵تألیف کتاب : تا سقف ۱۵ امتیازترجمه : تا سقف ۵ امتیازکتب داوری شده (امتیاز داوطلب به تناسب تعداد افراد)

 

 

2-نحوه محاسبه امتیاز آموزشی پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون دکتری (حداکثر ۳۰ امتیاز) بر مبنی جدول زیر خواهد بود. در صورت وجود امتیاز آموزشی بالاتر از ۳۰، نمرات کلیه داوطلبان بر مبنای ۳۰ نرمال خواهد شد.

ردیفموردامتیازارزیابی
۱دانشگاه محل تحصیل مقطع کارشناسیحداکثر ۳با نظر اعضای کمیته مصاحبه کننده
۲دانشگاه محل تحصیل مقطع کارشناسی ارشدحداکثر ۳با نظر اعضای کمیته مصاحبه کننده
۳معدل مقطع کارشناسی aحداکثر ۳معدل کمتر از ۱۳ پذیرفته نخواهد شد
۴معدل مقطع کارشناسی ارشد aحداکثر ۳معدل کمتر از ۱۵ پذیرفته نخواهد شد
۵مدرک زبان bحداکثر ۲۶مطابق با جداول مورد تأیید دانشگاه
۶سوابق آموزشی(تدریس دروس کارشناسی یا کارشناسی ارشد)cحداکثر ۲

با ارائه مدرک معتبر

( تدریس دروس مرتبط با رشته در دانشگاههای معتبر)

a نحوه ی محاسبه ی امتیاز معدل دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد (بندهای ۳ و ۴ جدول امتیازدهی آموزشی)

– طول مدت کارشناسی در امتیازدهی مؤثر خواهد بود. اگر داوطلب بین ۵/۳ تا ۴ سال با معدل ۲۰ مدرک خود را دریافت نماید، ۵ امتیاز تعلق خواهد گرفت. بین ۵/۴-۴ سال با معدل ۲۰ حداکثر ۴ امتیاز و بالای ۵/۵ سال امتیاز نخواهد گرفت. به ازای کاهش معدل از ۲۰ از حداکثر امتیاز نسبت به حداقل بصورت خطی کاهش خواهد یافت.

– طول مدت کارشناسی ارشد در امتیازدهی مؤثر خواهد بود. اگر داوطلب تا ۲ سال با معدل ۲۰ مدرک خود را دریافت نماید، ۵ امتیاز تعلق خواهدگرفت. بین ۲ تا ۳ سال با معدل ۲۰ حداکثر ۴ امتیاز و بالای ۳ سال امتیاز نخواهد گرفت. به ازای کاهش معدل از ۲۰ از حداکثر امتیاز نسبت به حداقل بصورت خطی کاهش خواهد یافت.

 

 

  مدرک زبان ( بند ۵ جدول امتیازدهی آموزشی)

نوع مدرکحداکثر نمرهحداقل نمرهتوضیحات
Tolimo۵۷۰۴۷۰ 
امتیاز۲۶۱بصورت خطی کاهش می یابد
MCHE۶۷۴۷ 
امتیاز۲۶۱بصورت خطی کاهش می یابد
IELTS۵/۷۵ 
امتیاز۲۶۱بصورت خطی کاهش می یابد
IBT۱۲۰۷۰ 
امتیاز۲۶۱بصورت خطی کاهش می یابد
TOFEL۵۷۰۴۷۰ 
امتیاز۲۶۱بصورت خطی کاهش می یابد
IBT۱۲۰۷۰ 
امتیاز۲۶۱بصورت خطی کاهش می یابد

نحوه محاسبه امتیاز سوابق آموزشی (تدریس دروس کارشناسی یا کارشناسی ارشد ؛ بند ۶ جدول امتیازدهی آموزشی)

تدریس
دانشگاه طبق جدول کارشناسیدانشگاه­های مرکزی و برتربه غیر از دانشگاههای برتر و مرکزیسایر
امتیازبه ازای هر درس ۱به ازای هر درس ۰/۵طبق نظر کمیته مربوطه

d  نحوه محاسبه امتیاز برگزیدگان المپیادهای معتبر (بند ۷ جدول امتیازدهی آموزشی)

المپیادها، جشنواره ها  و
نام المپیادالمپیادهای کشوری دانشجوییجشنواره خوارزمیروبوکاپ
امتیاز۲۲۱
توجه: سایر موارد طبق نظر کمیته مربوطه خواهد بود.

 

جدول ۳- نحوه محاسبه امتیاز مصاحبه پذیرفته شدگان مرحله اول

ردیف                                شاخص ارزیابیحداکثر امتیاز
۱تسلط علمی داوطلب۵
۲وسعت نظر، نوآوری و کارآفرینی۵
۳توانایی داوطلب در تجزیه و تحلیل مسائل و پاسخگویی به سؤالات۵
۴تعهد داوطلب در همکاری با دانشکده و حضور تمام وقت در تحقیقات۵
۵شخصیت، متانت، نحوه تعامل و قدرت ایجاد ارتباط وبرازندگی۵
۶نگرش و اطلاعات فناوری صنعتی۵
جـمــع۳۰
تبصره۱: میانگین نمره ارزیابی کنندگان بعنوان نمره آزمون این بخش لحاظ خواهد شد.

امتیاز نهایی حداکثر ۱۰۰ می­باشد که از ۳ بخش پژوهشی (۴۰ امتیاز)، آموزشی (۳۰ امتیاز) و مصاحبه (۳۰ امتیاز) تشکیل شده است.